پشتیبانی ها :

پشتیبانی تنها از طریق تیکت میباشد.

تذکر : اگر هنگام پرداخت با خطا مواجه شدید و مبلغ از حساب شما کم شد پس از 24 ساعت از طریق بانک برگشت میخورد و این مشکل از درگاه و بانک میباشد.