قبل ار خرید محصول به ورژن محصول و قوانین سایت دقت فرمائید.

جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

We offer you another free multihack cheat for CSGO GODWARE BETA [ Legit / Rage / Visuals / Misc / Skins / Configs ]. Thoughtful cheat to the smallest detail, many different functions and additional privileges. The cheat will appeal to almost everyone, because it has all the necessary features for an inconspicuous game, aggressive game, as well as a working skinchanger, working config settings, additional tools for playing in competitive mode, and much more. At the moment, the cheat is invisible to anti-cheat VAC, use it right now and enjoy an easy game without a ban. Thank you to the developer Tomson_ for this free cheat, we recommend it!

Config Location: C:/GODWARE

HOW TO USE:
1. Download the cheat and unpack the archive (password 123)
2. Download any working injector
3. Launch CSGO
4. make an injection of the downloaded file
5. Menu under the INSERT key

FUNCTIONS:
+ LEGIT: 
+ RAGE: 
+ VISUAL: 
+ MISC: 
+ SKIN: 
+ CONFIG: